פעילות קשרי המשקיעים ויחסי הציבור בחו"ל

GK מספקת שירותי קשרי משקיעים ליותר מ-25 חברות ישראליות בחו"ל החל משנת 2002.
GK ממנפת את פעילות הייעוץ, Road Shows, מחקרי שוק, קשרי משקיעים ויחסי ציבור של לקוחות גלברט כהנא מחוץ לישראל.

לאתר GK International IR 

www.gkir.com

לאתר GK International PR 

www.gkpr.com