קשרי משקיעים

גלברט כהנא היא חברת קשרי המשקיעים היחידה המספקת סל שירותים מלא לחברות הציבוריות בישראל הכולל ייעוץ, ניהול וייצוג מלא בתחום קשרי המשקיעים בישראל ובחו"ל. לפעילות קשרי המשקיעים בחברה ניסיון עשיר ומקצועיות גבוהה המגובה ברשימת הצלחות ארוכה:

גלברט כהנא קשרי משקיעים יחסי ציבור
 • מיצוב נכון של החברה הבורסאית בשוק ההון

 • נקיטת מהלכים לחשיפת ערך ושווי החברה

 • חיזוק הקשר עם בעלי מניות קיימים

 • פנייה נכונה ומקצועית למשקיעים פוטנציאליים חדשים

 • הגדלת הסחירות בניירות הערך של החברה

 • בנייה נכונה של מסרי החברה לאירועי שוק הון שונים

 • יצירת פגישות עבודה איכותיות אל מול בתי ההשקעות והגופים הפיננסים הרלוונטיים

 • ליווי מקצועי ורצוף של תהליכי הנפקה וגיוסי הון (Road Shows)

 • ניהול של עשרות כנסי שוק הון בשנה

 • ניתוח מדויק של הדו"חות הכספיים של החברה

 • ניהול משברים בשוק ההון

 • התמודדות עם שוק בסיכון ומצבים משתנים

 • הדגשת והבלטת הזדמנויות השקעה / מסחר בחסר על השווי הכלכלי

 • נקיטת כל הפעולות להבטחת שקיפות מקסימאלית של החברה

 • התנהלות נכונה אל מול גופי הרגולציה (משרד האוצר, בנק ישראל, המפקח על הבנקים, הבורסה ורשות ניירות ערך)